Dvi jaunos moterys nusprendė paįvairinti savo laisvalaikį ir apsilankyti naktiniam klube vienos be vyrų.
Visą naktį linksminosi, nemažai išgėrė ir paryčiais grįžtant namo abi prispaudė gamtinis reikaliukas. Aplinkui nebuvo tualeto, tik vietinės kapinaitės. Kadangi daryti nebuvo ką, merginos tūpė ir darė ką jau
privalėjo tokioje situacijoje. Baigę reikaliukus apsižiūrėjo, kad neturi kuo nusišluostyti. Pirmoji nusišluostė su savo kelnaitėmis ir jas išmetė. Antrajai pagailo vyro dovanotų brangių kelnaičių, todėl panaudojo juostą nuo vieno iš vainikų.
Kitą dieną susitiko jų vyrai. Vienas ir sako:
- Ne, taip tęsti toliau tikrai negali. Mano žmona vakar grįžo visiškai girta ir dar be kelnaičių!
Kitas jam atsako:
-Čia tai dar nieko. Maniškė vakar grįžo su kelnaitėmis, bet taip pat visiškai girta, o jos tarpkojy radau juostą, ant kurios buvo užrašas:
„Mes tavęs niekad nepamiršim. Tavo draugai – ugniagesiai savanoriai“

***

Čigonas sėdi ant suoliuko, mato savo vaikus žaidžiant. O jie tokie jau baisūs, tokie purvini, gal metus neprausti. Ir mąsto čigonas:
-Nežinau, ar šituos nuprausti, ar naujų padaryti.

***

"Sveiki, vakar nusipirkau jūrų kiaulytę, namie įleidau ją į akvariumą. kelias minutes ji paplaukiojo vandens paviršiuje, o po to nusileido į dugną ir užmigo... kuo man ją šerti?"

***

Nėščia žmona jau kelius mėnesius neįleidžia vyrą į savo lovą. Mato kaip jam sunku ir sako:
-Brangusis, nesikankink taip, paimk 50 litų ir nueik pas kaimynę iš antro aukšto.
Vyras taip ir padarė. Grįžta po 3 minučių.
-Ką jau? Taip greitai?-klausia žmona.
-Ne, kaiminė užprašė 100 litų.
-Kokia kalė! Kai ji laukėsi, aš iš jos vyro tik po 50 imdavau.

***

Vyras ryte žadina žmoną:
- Zuikeli, kelkis, tau į darbą eiti laikas.
Žmona, versdamasi ant kito šono:
- Šiandien aš žuvytė. Neturiu kojyčių ir niekur neisiu.

***

Sulaužė žmogeliui žandikaulį. Ligoninėje aplanko žmona:
- Mielasis, aš tau džiūvėsėlių atnešiau. Kur palikti?
- Fpintelėje...
Kitą dieną:
- Mielasis, na, kaip tu? O aš tau džiūvėsėlių atnešiau. Kur padėti?
- Į fpintelę...
- Mielasis, o ko tau rytoj atnešti?
- Riefutų, fena fterva!!!

***

Seimas nusprendė sušaudyti visus sinoptikus už tai, kad dar nei viena jų prognozė nepasitvirtino. Atvedė į aikštę. Ten pat susirinkusi Liaudis išreiškia visišką pritarimą. Būgnų tratesys, kareiviai pakelia šautuvus... Ir staiga iš minios kažkas šaukia:
-SUSTOKIT! Nereikia jų sušaudyti! Jie dar gali atnešti žmonėms naudą!
Vyriausias teisėjas (abejodamas):
-Jūs taip manote? Ir ką Jūs siūlote?
-Siūlau juos visus pakarti! Lai bent vėjo kryptį rodo.