Naujasis rusas šaukia savo žmoną: – Maryte, Jono namas dega – kviesk gaisrinę! Marytė atsako: – Tegul dega, skolą tai atidavė! *** Motina kalbasi su dukra: – Būdama tavo amžiaus, aš eidavau miegoti 10 valandą vakaro! – Tavo motina buvo bloga. – Geresnė, nei tavo!

Naujasis rusas šaukia savo žmoną:
– Maryte, Jono namas dega – kviesk gaisrinę!
Marytė atsako:
– Tegul dega, skolą tai atidavė!

***

Motina kalbasi su dukra:
– Būdama tavo amžiaus, aš eidavau miegoti 10 valandą vakaro!
– Tavo motina buvo bloga.
– Geresnė, nei tavo!

***

Naujasis rusas susilaužė ranką. Ateina pas daktarą, tas apžiūri ir sako:
– Na, ką… Reikės dėti gipsą…
– Kam gipsą? Dėk marmurą, aš moku!

***

Anūkas klausia močiutės:
– Močiute, nematei mano LSD tablečių?
Močiutė:
– Velniop tas tabletes, ar matei drakoną virtuvėj?!

***

Kaimynė sako draugei:
– Kodėl pas tave kiekvieną dieną įeina daktaras? Gal tu sergi?
– Kai pas tave kiekvieną dieną kareivis užeina, aš nesakau, kad karas prasidėjo.

***

Kostas mokykloje stipriai pagadino orą. Mokytoja supyko ir išvarė jį iš klasės. Kostas stovi koridoriuje, pro šalį eina mokyklos direktorius. Jis klausia Kosto:
– Kodėl taip smarkiai juokiesi?
Kostas atsako:
– Nes mūsų mokytoja yra tokia kvaila: ji išsiuntė mane į gryną orą, o pati liko smarvėje.

***

Per labdaros vakarą pastebėta, kad žinomas advokatas nieko nepaaukojo.
Organizacijos atstovas prieina prie advokato ir teiraujasi:
- Jūs toks populiarus, praktika - milžiniška. Negi negalite šiek tiek paaukoti?
- O ar jūs žinote, - atsako advokatas, - kad mano motina sunkiai serga, o jos gydymo sąskaitos astronominės?
- O Dieve, atleiskit, aš tikrai...
- O ar žinote, - tęsia advokatas, - kad mano brolis, karo veteranas, guli prikaustytas prie lovos? Ir turi žmoną su šešiais vaikais?!
- Ką jūs, aš net pagalvoti negalėjau...
- O žinote, - pakelia balsą advokatas, - mano sesers vyras žuvo autoavarijoje, palikęs skolose skendinčią seserį su trimis vaikais?
- Aš atsiprašau, žinoma, aš nežinojau...
- Tai štai, - baigia kalbą advokatas, - jeigu aš jiems nedaviau nė cento, kodėl manote, kad duosiu jums?

***

- Kas ten?
- Jums atėjo šaukimas...
- Tai kad aš jau savo atitarnavau!
- Nieko tokio, dabar dar ir atsėdėsit...