Kartą šis vaikinukas išgirdo savo tėtį pasakojantį apie jo pirmąją mašiną 1972-ųjų Mustang MACH 1, kurią jis kadaise buvo priverstas parduoti. Sūnus nuėjo kryžiaus kelius, kad vėl surastų tą automobilį ir padovanotų jį tėčiui. Šio reakcija - neįkainojama :)

Ateina vyriškis į viešnamį, atsidūsta: 
- Ech gerai būtų pasidukint... 
Na jam ten duoda katalogą, kad pasirinktų. Varto jis katalogą ir dūsauja: 
- Ech gerai būtų pasidulkint... 
Išsirenka jis moterį, nueina jie į kambarį, nusirengia. 
Žiūri moteriškė, o gi pas jį iki žemės! 
Sako: 
- Na aš į burną galiu paimt... 
- Ech į burną aš ir pats galiu paimt, gerai būtų pasidulkint...

***

Teismas. Narkotikų byla.  Liudytojas - kaimynas. 
Advokatas liudytojui: 
- Ar kaltinamasis davė jums narkotikų? 
Kaimynas: 
- Nedavė. 
Advokatas: 
- O kaltinamojo žmona ar davė? 
Kaimynas: 
- Atsiprašau, ar mes dar kalbame apie narkotikus?

***

- Mama, šviestuvas dega!
– Ne dega, o šviečia!
– Mama, jau užuolaidos šviečia!

***

Mokykla, istorijos pamoka. Vaikai vadovėliuose stropiai skaito apie Holokaustą.
- Mano senelis Osvencime žuvo! - mušasi į krūtinę Jocekas.
- Dujų kameroje?
- Ne... girtas iš sargybos bokštelio iškrito...

***

Viršila klausinėja eilinių:
- Jei karininkui kulka nuplėš vieną ausį, kas jam atsitiks?
- Negirdės viena ausimi, tamsta!
- Teisingai! O jei kita kulka nuplėš ir antrą ausį?
- Turbūt iš vis negirdės, tamsta!
- Neteisingai! Tada karininkas iš vis nieko nematys!
- O kodėl?
- Todėl, kad kepurė nusmuks ant akių!

***

Ateina berniukas pas tėvą - alkoholiką:
- Tėti, degtinė pabrango. Taigi, dabar mažiau gersi.
Tėvas:
- Ne, sūneli, čia tu dabar mažiau valgysi...

***

Sėdi dvi blondinės kambary ir viena sako:
- Nori parodysiu bajeri?
- Noriu!
Ji atsistoja, prieina prie šviesos jungiklio ir klausia:
- Matai, šviesa dega
- Matau.
Ji išjungia šviesą.
- Na, kur šviesa dabar?
- Nežinau, - atsako antra blondinė nustebusi.
Pirma prieina prie šaldytuvo, atidaro ir sako;
- O štai kur ji dabar!