Apie neištikimybę, vilniečius ir kitataučius

Buvo surengta apklausa tarp vilniečių, kaip jie priima atvykėlius iš
kitų vietų.
30% atsakė – „Man tas pats, tegul atvažiuoja“
20% atsakė –„Žinoma, laukiami visi“
50% atsakė –„I nie rozumiem pytania“

***

Jei šiais laikais pamatysi jauną vyrą, atidarinėjantį mašinos dureles merginai, žinokis – arba mašina nauuja, arba mergina…

***

Pareina mama iš darbo ir iškart prie jos pribėga dukra ir sako:
– Mama, mama, šiandien tėtis parsivedė nepažįstamą tetą į namus, numovė jai kelnes, paguldė ant lovos, praskėtė kojas ir…
– Palauk, palauk, dukrele, grįš tėtis ir tada papasakosi.
Na, grįžo tėvas namo, sėdi krėsle, o motina ir atveda dukrą pas tėvą, ir sako:
– Na, dukrele, ką norėjai man papasakot?
– Na tai va, grįžo šiandien tėtis ir parsivedė nepažįstama tetą į namus, numovė jai kelnes, paguldė ant lovos, praskėtė kojas ir įkišo jai į tarpkoji tą daiktą, kurį kaimynas Petras kišo tau į burną..

***

Marytė vaikystėje neturėjo guminės anties, todėl maudydavosi su šaldyta višta.

***

Žurnalistas ima interviu iš vienos šalies prezidento:
– Kalbama, kad Jūsų šalyje blogai žiūrima į homoseksualistus?
– Tu čia apie piderastus klausi?

***

Pakvietė karalius anglą, rusą ir lietuvį. Kas ilgiau išbus su šešku, tas gaus pusę karalystės. Anglas: dvi, tris, penkias minutes… Išėjo ir sako:
– Daugiau negaliu.
Rusas: penkias, dešimt, penkiolika minučių. Išėjo ir sako:
– Daugiau negaliu.
Lietuvis: vieną, dvi, tris valandas. Išėjo šeškas ir sako:
– Daugiau negaliu…

***

Kalbasi du gruzinai:
– Klausyk, kaimyne, mūsų kaimynas neturi vasarnamio, pastatom jam vasarnamį?
– Pastatom – atsako kitas gruzinas.
Kalbasi du armėnai:
– Klausyk, kaimyne, mūsų kaimynas neturi meilužės, surandam jam meilužę?
– Surandam – atsako kitas armėnas.
Kalbasi du lietuviai:
– Klausyk, kaimyne, mūsų kaimynas mašiną nusipirko, sudeginam ją?
– Sudeginam – atsako kitas lietuvis.