Apie bombą, žaltį ir kiti

Mokytoja klausia didžiausio klasės tinginio:
– Petriuk, o tu kokiu gyvūnu norėtum būti?
– Žalčiu.
– Kodėl?
– Galėčiau vaikščioti gulėdamas.

Tėvas klausia sūnaus:
– Ką šiandien veikėte mokykloje?
– Per fizikos pamoką gaminome bombą.
– O ką rytoj veiksite mokykloje?
– Kokioje mokykloje, tėveli?!

 


 

Mokytoja klausia didžiausio klasės tinginio:
– Petriuk, o tu kokiu gyvūnu norėtum būti?
– Žalčiu.
– Kodėl?
– Galėčiau vaikščioti gulėdamas.

 


 

Ant šaligatvio sėdi girtas pilietis. Prie jo prieina policininkas ir klausia:
– Pilieti, ką čia veikiate?
– Sako, kad žemė sukasi… Laukiu, kol prie manęs atsisuks mano namai…

 


 

Tikybos mokytoja klasėje klausia vaikų, ką jie žino apie Jėzų Kristų:
– Na, Jonuk, kur gyvena Jėzus Kristus?
– Danguje.
– O tu, Maryte, kaip manai?
– Kiekvieno mūsų širdyje.
– O kokia tavo nuomonė, Petriuk?
– Jis gyvena mūsų vonioje, nes kiekvieną rytą mama atsikėlusi beldžiasi į vonios duris ir pyksta: "Jėzau Kristau, tu vis dar ten?"