Apie dviratį, egzaminą ir kiti

– Iš kur gavai naują dviratį? – klausia draugas Petriuko.
– Nepatikėsi, kai papasakosiu. Nuvažiavom vakar su Onute prie ežero dviračiais. Nusirengėme nuogi, įsibridome į vandenį. Ji apkabino mane ir sako: „Imk dabar, Petriuk, ką tiktai nori”. Na, aš ilgai nelaukiau, čiupau jos dviratį ir namo…

– Iš kur gavai naują dviratį? – klausia draugas Petriuko.
– Nepatikėsi, kai papasakosiu. Nuvažiavom vakar su Onute prie ežero dviračiais. Nusirengėme nuogi, įsibridome į vandenį. Ji apkabino mane ir sako: "Imk dabar, Petriuk, ką tiktai nori". Na, aš ilgai nelaukiau, čiupau jos dviratį ir namo…

 


 

Egzamino metu (medicinos akademija) profesorius užduoda studentei klausimą:
– Koks organas pas žmogų yra meilės simbolis?
– Pas vyrą ar pas moterį? – klausia studentė.
– Dieve mano, – atsako profesorius, – mano laikais tai paprasčiausiai buvo širdis…

 


 

Petriuko tėvas sėdi mokyklos koridoriuje. Prieina mokytojas ir klausia:
– Jūs laukiate vaiko?
– Ne, aš visada toks storas…

 


 

 

Mokytoja grąžina Petriukui jo namų darbų sasiuvinį ir sako:
– Pasakyk sąžiningai, ar tavo tėvui kas nors padeda?