Apie nusirašinėjimą, drakoniuką ir kiti

Petriukas klausia Jono:
– Kiek užduočių parašei?
– Nė vienos. O tu?
– Ir aš. Tai mokytoja dabar sakys, kad mes vienas nuo kito nusirašinėjome.

Petriukas klausia Jono:
– Kiek užduočių parašei?
– Nė vienos. O tu?
– Ir aš. Tai mokytoja dabar sakys, kad mes vienas nuo kito nusirašinėjome.

 


 

Drakoniuko klausia:
– Kur tavo mama?
– Aš ją suvalgiau.
– O tėtė?
– Aš ir jį suvalgiau.
– O močiutė ir senelis?
– Ir juos suvalgiau.
– Tai kas tu toks?!
Drakoniukas verkdamas visu balsu:
– Našlaitė-ė-ė-lis!

 


 

Egzamino pabaigoje į auditoriją įeina kiek svyruojantis studentas.
– Profesoriau, gal priimtumėte į egzaminą vieną kiek įkaušusį studentą?
Dėstytojas abejodamas nužvelgia studentą:
– Na ką gi, gerai.
Studentas atsisuka į duris:
– Vaikinai, neškite jį čionai!

 


 

Išveda nusikaltėlį sušaudyti. Pastato prie sienos. Nuteistasis atsisuka į jį atvedusį žmogų ir klausia:
– Kuri šiandien savaitės diena?
– Pirmadienis.
– Nekaip prasideda savaitė.