Apie tatuiruotes, čiukčias ir Švarcą

– Matei kada nors savo vyro akis kai oralinį sex darei??
– Kai oralinį… – susimąstė pašnekovė, – nu ne, nemačiau. O tu?…
– Aš mačiau… čiulpiu čiulpiu, staiga atsidaro kambario durys ir įeina vyras!

***

Klaipėdoje autobuse važiuoja visa tatuiruota išvaizdi panelė, o šalia jos nustebusi bobulė stebi tatuiruotę ant kaklo. Panelė:
– Ką, bobule, tavo laikais tatuiruočių nebūdavo? Ko taip spoksai?
Bobulytė:
– Visko mano laikais būdavo, dukrele. Aš 30 metų praleidau Azijoje. Po to dėsčiau kinų kalbą universitete. Tiesiog niekaip negaliu suprasti, kodėl ant tavo kaklo parašyta: „Antrą kartą manęs nenaudoti”?

– Matei kada nors savo vyro akis kai oralinį sex darei??
– Kai oralinį… – susimąstė pašnekovė, – nu ne, nemačiau. O tu?…
– Aš mačiau… čiulpiu čiulpiu, staiga atsidaro kambario durys ir įeina vyras!

***

Klaipėdoje autobuse važiuoja visa tatuiruota išvaizdi panelė, o šalia jos nustebusi bobulė stebi tatuiruotę ant kaklo. Panelė:
– Ką, bobule, tavo laikais tatuiruočių nebūdavo? Ko taip spoksai?
Bobulytė:
– Visko mano laikais būdavo, dukrele. Aš 30 metų praleidau Azijoje. Po to dėsčiau kinų kalbą universitete. Tiesiog niekaip negaliu suprasti, kodėl ant tavo kaklo parašyta: "Antrą kartą manęs nenaudoti"?

***

Deputatų suvažiavime pasisako Brežnevas:
– Draugai, jūs manote, kad aš čia skaitau iš popieriaus kablelis, ne, jūs labai apsirinkate, taškas.

***

Švarcnegeris guli su svetima žmona. Staiga jie išgirsta, kad namo parėjo vyras. Švarcnegeris klausia:
– Sakyk, kur čia atsarginis išėjimas?
– Čia nėra atsarginio išėjimo…
– O kur norėtum, kad jis būtų?

***

Kavinėje:
– Kas čia per mėsa?
– Šuniena.
– O kodėl su skiedrom kažkokiom, su vinukais?
– A, čia antra rūšis – kartu su būda kapojam

***

Einšteinas miršta ir patenka i dangų.
– Tu elgeisi gerai, tad išpildysiu vieną tavo norą,- sako dievas.
– Dieve, užrašyk man Visatos lygtį!
Dievas sėdasi ir rašo.
– Bet juk čia klaida!- beda pirštu Einšteinas
– Žinau… ką jau čia bepadarysi…

***

– Ką daro čiukčia, kai sušąla?
– Sėdi prie žvakės.
– O kai labai sušąla?
– Užsidega ją.