Apie ūkininkus, sekretores ir dukras

Pasisamdė ūkininkas berną ūkio darbams nudirbti. Pasiuntė ropių rauti, tas grįžta po kiek laiko, parneša murzinų ropių glėbį. Ūkininkas susinervinęs:
– Na kas taip daro? Jeigu pasiunčiau ropių rauti, tai ne tik išrauti jas reikia, bet ir nuvalyti, tada į pintinę sukrauti, o pintinę į rūsį nunešti!
Bernas:
– Supratau, viršininke, atsiminsiu.
Kita dieną, ūkininkas su bernu ėjo tvarto mėžti. Kažkaip kojos susipynė, paslydo – paukšt ant žemės ir guli. Nori stotis – o koja išnarinta, skauda nesvietiškai. Rėkia bernui:
– Daktarą kviesk!
Išlėkė bernas iš tvarto. Nėra pusvalandį, nėra valandą, parbėga uždusęs už pusantros valandos:
– Viršininke, viskas sutvarkyta! Daktaras važiuoja, grabą užsakiau, duobkasiai duobę kasa, einu dar su kunigu susiderėsiu, bet čia ilgai netruks!

***

Žmogaus brandos stadijos:
1) Bijo Fredžio Kriugerio
2) Juokiasi iš Fredžio Kriugerio
3) Pilnai supranta Fredį Kriugerį

Pasisamdė ūkininkas berną ūkio darbams nudirbti. Pasiuntė ropių rauti, tas grįžta po kiek laiko, parneša murzinų ropių glėbį. Ūkininkas susinervinęs:
– Na kas taip daro? Jeigu pasiunčiau ropių rauti, tai ne tik išrauti jas reikia, bet ir nuvalyti, tada į pintinę sukrauti, o pintinę į rūsį nunešti!
Bernas:
– Supratau, viršininke, atsiminsiu.
Kita dieną, ūkininkas su bernu ėjo tvarto mėžti. Kažkaip kojos susipynė, paslydo – paukšt ant žemės ir guli. Nori stotis – o koja išnarinta, skauda nesvietiškai. Rėkia bernui:
– Daktarą kviesk!
Išlėkė bernas iš tvarto. Nėra pusvalandį, nėra valandą, parbėga uždusęs už pusantros valandos:
– Viršininke, viskas sutvarkyta! Daktaras važiuoja, grabą užsakiau, duobkasiai duobę kasa, einu dar su kunigu susiderėsiu, bet čia ilgai netruks!

***

Žmogaus brandos stadijos:
1) Bijo Fredžio Kriugerio
2) Juokiasi iš Fredžio Kriugerio
3) Pilnai supranta Fredį Kriugerį

***

Kas kartą, kai man šauna kokia nors geneali mintis, galvoje pasigirsta tylus ir ritmingas spragsėjimas. Spėju, mano angelas sargas nervingai bando žiebtuvėliu prisidegti cigaretę.

***

Ateina į biurą direktorius ir sako sekretorei:
– Nuo šiandien aš tave atleidžiu!
O sekretorė nei kiek neišsigandusi:
– Su tokia siaura specializacija (rodo į savo liemenį), plačiu akiračiu (rodo į sėdmenis) ir toookiais dokumentais (nužvelgia krūtinę) – šiandien pat darbą susirasiu, o tu su savo silpnu charakteriu (rodo sulenktą suglebusį pirštą) – gali iš vis sekretorės neturėti!

***

Pilname autobuse vyras nesėkmingai bando pažymėti bilietą. Moteris priekyje jo:
– Jaunuoli, jūs jau trys stotelės ant manęs gulite, o įkišti negalite!
– Aš gi nekaltas, kad jis susiraukšlėjo!

***

Kai bus mano vestuvės, pakviesiu 300 svečių, o ant stalo nebus jokio alkoholio. Pasamdysiu kokį nors tipą, kuris paslapčia iš po stalo stumdys alkoholį svečiams. Šventė turėtų atsipirkti su kaupu.

***

– Aš tau parodysiu, kaip mano dukrą bučiuoti!
– Ačiū, aš ir pats moku.