Apie žmoną, kreditą, dekretą ir kiti

Žodžiai „kreditas” ir „dekretas” yra labai panašūs. Be to, abiem atvejais viskas prasideda nuo malonumo, o baigiasi problemomis.

Žodžiai "kreditas" ir "dekretas" yra labai panašūs. Be to, abiem atvejais viskas prasideda nuo malonumo, o baigiasi problemomis.

 


 

Vyras sako savo draugužiui:
– Negaliu priversti savo žmonos atsikratyti įpročio neiti miegoti iki paryčių.
Draugas klausia:
– Tai ką ji daro?
Vyras:
– Laukia, kol aš grįšiu namo.

 


 

Petriukas pamokos metu tyliai pagadina orą. Visi vaikai raukydamiesi susigriebia už nosių ir smerkiančiais žvilgsniais varsto smirdalių. Neiškentusi smarvės mokytoja klausia:
– Paskutinį kartą klausiu, kieno čia darbas?
Nusikaltėlis nedrąsiai pakelia ranką:
– Aš…
Vos gaudydama orą mokytoja šaukia:
– Nešdinkis lauk iš klasės, parše!
Petriukas išeidamas atsisuka į klasės draugus, parodo liežuvį ir sako:
– Pasirodo, kad sąžiningu būti kartais apsimoka!

 


 

Vyras autobuse sėdi šalia moters, kuri bando maitinti savo kūdikį krūtimi. Kūdikis nenori, todėl mama jį įspėja:
– Jeigu nežįsi, tuomet aš duosiu tam maloniam vyrui, sėdinčiam šalia manęs.
Kūdikis vistiek nenori. Po 20 minučių mama pakartoja "grasinimą". Šalia sėdintis vyras sako:
– Ponia, apsispręskite pagaliau, nes aš jau turėjau išlipti prieš šešias stoteles.